top of page

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Style & Gravity

Viertokatu 20 , 33730 Tampere

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jonna Jalasvirta jonna.jalasvirta@gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri Style & Gravity
 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 

Keräämme asiakkaidemme väritiedot voidaksemme palvella häntä parhaalla mahdollisella tavalla. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Ajanvarauksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään,asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä.

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Käyntipäivä, tehdyt toimenpiteet ja värireseptit
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Ammattilaisen käyttämät reseptit, nettiajanvaraus (timma)

 

7. Tietojen luovutus
Style & Gravity voi luovuttaa asiakastietoja vain voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu salasanalla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

 

9. Tietojen poistaminen ja niiden tarkastelu

Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi hänestä kerätty tieto sähköisenä kohtuullisen ajan kuluessa ja oikeus poistattaa tietonsa rekisteristä. Näihin liittyvät pyynnöt vain sähköpostilla osoitteeseen jonna.jalasvirta@gmail.com

TIETOSUOJA
bottom of page